19.3.2016

Liiketoimintasuunnitelma osana projektijaksoa

Tervehdys! Long time no see. Erittäin kiirettä on pitänyt projektijakson tiimoilta. Teen erillisen postauksen itse projektista heti tämän perään.

Nyt kuitenkin laitan lyhyesti liiketoimintasuunnitelmasta, jonka saimme tehtäväksi laatia näyttöä (joku muuten on oikealta nimeltään tutkintotilaisuus vaikka yleisesti ottaen puhutaan näytöistä) varten varsinaisten tuotteiden lisäksi. Muutamilla meidän ryhmästä jo on oma yritys ja melko varmasti monelle sen perustaminen tulee olemaan ennemmin tai myöhemmin tosiasia valmistumisen jälkeen. Joten siinä mielessä tämän tehtävän pohtiminen ja tekeminen oli hyödyllistä.

Laskelmia ei tarvinnut tehdä, vaan nyt keskityttiin kirjalliseen puoleen. Ihan lonkalta ei tarvinnut lähteä pohtimaan asioita, vaan saimme opettajalta tekemisen tueksi rungon jota noudattaa:


"Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on jäsentää ja selventää aiotun yritystoiminnan kannattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Liiketoimintasuunnitelma on tarpeen yrittäjälle itselleen sekä edellytyksenä käytettäessä asiantuntijoita apuna toiminnan arvioinnissa. Mahdolliset rahoittajat edellyttävät sitä aina. SWOT-analyysiä voi käyttää apuna liiketoimintasuunnitelman laadinnassa.

Päiväys:
Yrityksen nimi:                
Puhelin:
Sähköposti:
Osoite:

1. Liikeidea

Tee lyhyt tiivistelmä liikeideastasi.. Aloita toimialasta ja täydennä tarpeen mukaan.
Vastaa ainakin seuraaviin kysymyksiin

·         Mitä myyn?
·         Kenelle myyn
·         Miten myyn?

2. Osaaminen

Yrittäjänä toimiminen perustuu osaamiseen, jonka avaintekijöitä ovat ammattitaito ja koulutus. Osaaminen voi olla lähtöisin myös harrastuksista tai jokapäiväisen toiminnan piiristä. Yrittäjän henkilökohtaisia ominaisuuksia ovat mm. tuloshakuisuus, peräänantamattomuus, itsenäisyys.
Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi yrityksesi ja sen jäsenten osaamisalueita. Muista olla rehellinen itsellesi.

·         Mikä työkokemus ja koulutus sinulla ovat?
·         Onko sinulla erityisiä taitoja, tietoja tai osaamista, josta on hyötyä yrittäjänä?
·         Mitkä ovat vahvat puolesi?
·         Mitkä ovat heikot puolesi?
·         Mitä ominaisuuksia tarvitset lisää ja mistä niitä saa?

3. Tuote / Palvelu

Tarjoamasi tuote tai palvelu on riippuvainen ammattitaidostasi ja osaamisestasi. Onnistuaksesi yrittäjänä sinun täytyy tietää mitkä ovat asiakkaasi tarpeet ja mitä asiakkaasi odottavat sinulta ja tarjoamaltasi tuotteelta tai palvelulta. Yritä tarkastella asioita asiakkaasi näkökulmasta. Kun osaamisesi ja tuotteesi ovat tasapainossa, saavutat etumatkaa kilpailijoihin asiakkaan silmissä.
 Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi tuotteitasi/palveluitasi..

·         Mikä on tuotteesi / tarjoamasi palvelu?
·         Mitä ainutlaatuista ja erinomaista siinä on?
·         Mitä heikkouksia siinä mahdollisesti on?
·         Mitä etua tai hyötyä siitä on asiakkaalle?
      ·         Vastaako tuotteesi tai palvelusi laatu pyytämääsi hintaa?

4. Asiakkaat / markkinat / yhteistyökumppanit

Yrittäjälle on tärkeää tuntea asiakkaansa: Mitä tuotteen tai palvelun ominaisuuksia asiakkaat arvostavat ja mitä eivät pidä erityisen tärkeinä sekä heidän odotuksensa. On järkevää ryhmitellä yritysasiakkaat esimerkiksi yrityksen toimialan koon tai sijainnin perusteella ja henkilöasiakkaat iän, sukupuolen, tulotason, koulutuksen, perheen koen tai asuinpaikan perusteella. Alussa on hyödyllistä keskittyä asiakasryhmiin, jotka todennäköisemmin ostavat tuotteen tai palvelun. Yrittäjän osaaminen, tuote ja asiakkaat muodostavat kokonaisuuden, jonka tulee olla tasapainossa. Tällöin yritys saavuttaa kilpailuetua: ylivoimaista osaamista kilpailijoihin nähden.

Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi Asiakkaita ja markkinoitasi..

·         Ketkä ovat asiakkaasi ja kohderyhmäsi?
·         Mitkä ovat asiakkaiden ostotottumukset?
·         Kuinka paljon asiakkaita on?
·         Missä asiakkaat sijaitsevat?
·         Kuka tekee ostopäätöksen, jos asiakkaasi on yritys?
·         Ketkä ovat mahdolliset yhteistyökumppanisi?

5. Kilpailijat

Kilpailu on yrittäjälle elämäntapa. On tärkeää tuntea kilpailijansa, heidän tuotteensa ja toimintatapansa. Yrittäjän tulisi pystyä erottautumaan kilpailijoistaan, jollakin asiakkaan arvostamalla tekijällä, jolloin yrittäjälle jää hinnoittelu vapautta, joka merkitsee parempaa tulosta. On hyödyllistä seurata esimerkiksi kilpailijan mainontaa ja myynnin edistämistoimenpiteitä sekä tallettaa mainokset mappiin ja aika ajoin miettiä: Kuinka paljon ja usein he mainostavat sekä mitä ja miten mainostavat. Näin ymmärrät paremmin kilpailijoiden toimintatapaa ja pystyt kehittämään yritystä kilpailukykyisemmäksi.

Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kartoittaessasi ja kuvaillessasi kilpailijoitasi.

·         Ketkä ovat pahimmat kilpailijasi? Mainitse 3‑5 tärkeintä.
·         Mitkä ovat heidän vahvat puolet?
·         Mitkä ovat heidän heikot puolet?
·         Mitkä ovat kilpailijoiden tuotteet tai palvelut?
·         Kuinka kilpailijoiden tuotteet/ palvelut eroavat omistasi?
·         Mitkä ovat kilpailijoiden käyttämät myynninedistämistoimenpiteet ja mainosvälineet?

6. Oma yrityksenne

Mieli tarkkaan miten aiot toimia. Esimerkiksi yrityksen sijaintivaatimukset, tarvittavat myynninedistämistoimenpiteet poikkeavat eri toimialoilla toisistaan. Tärkeintä on, että päädyt omien resurssiesi kannalta tarkoituksen mukaiseen lopputulokseen ja suunnitelmallisesti kehität yritystäsi. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi omaa yritystäsi..

·         Yrityksen toimitilat ja sijainti?
·         Mitä tuotantovälineitä tarvitset?
·         Tarvitsetko työvoimaa?
·         Mitä mainosvälineitä ja myynninedistämistoimenpiteitä aiot käyttää?
·         Kattavatko vakuutukset toiminnan riskit?

7. Kirjanpito ja talouden suunnittelu

Yrittäjän on useimmissa tapauksissa järkevintä keskittyä itse yrittämiseen ja antaa kirjanpito tilitoimiston hoidettavaksi, samoin tilinpäätöksen suunnittelussa kannattaa kuunnella asiantuntijoita. Varsinaisen liiketoiminnan suunnittelu, seuranta ja kehittäminen ovat kuitenkin aina yrittäjän vastuulla. Käytä seuraavia kysymyksiä apunasi kuvaillessasi kirjanpitoa ja talouden suunnittelua.

·         Miten aiot hoitaa kirjanpidon?
·         Miten aiot suunnitella toimintasi?
·         Miten seuraat suunnitelmien toteutumista?
·         Tarvitsetko neuvontaa tilinpäätöksen suunnitteluun, budjetointiin tai johonkin muuhun?

·         Miten aiot järjestää rahoituksen?"
2 kommenttia:

  1. Kiitos tästä! Todella mielenkiintoinen postaus. Varmasti onkin hyvä, että tuon kirjanpidon hoitaa tilitoimisto. On muutenkin niin paljon keskityttäviä osa-alueita kun uutta yritystä perustaa. https://www.yrityssilta.fi/

    VastaaPoista
  2. Oli mukava lukea asiaa aiheesta. Meidän yritykselle on kirjanpito hankinnassa. Meiltä ei tosiaan no itseltä suju, ja totesimme että on tosiaan ehkä hyvä idea saada kaikki nämä asiat oikein heti alkuun. https://www.kititalous.fi/tilitoimisto

    VastaaPoista