23.1.2016

Yrittäjyydestä (osa X) ja SWOT-analyysi

Aiemminkin olen usein postauksissani maininnut yrittäjyyden. Maininnat ovat olleet muistaakseni lähinnä työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Tällä hetkellä meillä on koulussa ammatillisen projektityön jakso, johon käytännön työn lisäksi liittyy yrittäjyyteen liittyviä kirjallisia tehtäviä. Tehtävät tulevat "erissä", joten kerron niistä useammassa postauksessa.

-----

Olisitko sinä valmis yrittäjäksi?

Yrittajat.fi -sivuston mukaan yritystoiminnan aloittamiseen tarvitaan...

...halu yrittää
...hyvä yritysidea
...hyvä ammattitaito
...kokemuksia työelämästä
...tietoja ja taitoja yrittämisetä
...riittävästi alkupääomaa


Menestyvällä yrittäjällä on myös...

...hyvä ammattitaito
...halu itsenäiseen työskentelyyn
...halu ottaa vastuuta ja riskejä
...kyky tehdä tuloksellista työtä
...kyky hakeutua hyödyllisiin verkostosuhteisiin
...perheen tuki.


Yrittämisessä tarvitaan samoja valmiuksia kuin työelämässä, opiskelussa tai vaikkapa harrastuksissa.
Näitä ovat esimerkiksi...

...ahkeruus
...oma-aloitteisuus
...palvelualttius
...sosiaaliset taidot
...joustavuus
...itseluottamus
...halua kehittyä
...luovuus
...tavoitteellisuus
...uskaliaisuus
...kyky tehdä valintoja
...neuvokkuus
...kyky vaikuttaa
...perustiedot yrittämisestä.


Saimme ihan ensimmäisenä linkin Finnveran yrittäjätestiin. Testissä pohdittiin muun muassa omia yrittäjävahvuuksia, menestymiseen tarvittavaa osaamista, haasteita matkalla menestykseen, tavoitteita yrittäjänä, viikottaista työaikaa, yrittäjätuloa, yrityksen tarjontaa, asiakkaiden saamaa hyötyä, kilpailijoita, kilpailutekijöitä ja kassavirtaa. Monia asioita käytiin siis läpi. Testin voi tehdä, vaikka ei olisikaan perustamassa yritystä. Yrittäjyyteen liittyviä asioita voi pyöritellä ja miettiä ihan yleisestä mielenkiinnosta. Testin tekemiseen menee tovi, joten siihen kannattaa varata hiukan aikaa.

Alla yrittäjyyteen liittyviä linkkejä, joihin voi käydä halutessaan tutustumassa:

SWOT -analyysi

Seuraavaksi saimme tehtäväksemme tehdä itsestä (yrittäjä-minän näkökulmasta) ja omasta (mahdollisesta) yrityksestä SWOT -analyysin. 

SWOT = strengths, weaknesses, opportunities and threats.
       (= vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.)SWOT-analyysi (Lähde: pk-rh.fi/uploads/images/swot.jpg)


Nelikenttä SWOTia voi laajentaan kasikenttäiseksi. Siinä pohditaan sisäisiä ja ulkoisia asioita laajemmalla näkökulmalla. 


Kasikenttä SWOT-analyysin esimerkki opiskelun näkökulmasta. (Lähde: https://kokoava.files.wordpress.com/2014/03/swot_analyysi_uusi.png)


Kasikenttäisessä SWOT -analyysissä yhdistellään nelikenttä SWOTin kenttiä: 

Mahdollisuudet + Vahvuudet = Hyödynnä
Mahdollisuudet + Heikkoudet = Korjaa/Kehitä
Uhkakuvat + Vahvuudet = Varaudu/Ennakoi
Uhkakuvat + Heikkoudet = Torju/Vältä

SWOT -analyysiä voi hyödyntää oikeastaan ihan missä tahansa asiassa, jossa haluaa itseään arvoida ja kehittää. Yleisimpiä asioita ovat luultavasti työ, opiskelu ja ehkä harrastukset. Tämä on hyvä työkalu moneen ja eniten siitä hyötyy kun pohdinnan tekee säännöllisesti.----- 


Lähteet: