25.5.2015

Muuntokuidut


Amk.fi -sivuston mukaan muuntokuidut ovat teollisesti valmistettuja kuituja ja ne kuuluvat tekokuituihin. Muuntokuitujen raaka-ainemolekyylit saadaan luonnosta (esim. puuselluloosa ja proteiini). Kuitumuodossa muuntokuituja ei ole luonnossa. Pääosa muuntokuiduista on selluloosapohjaisia. Sopiakseen tekstiilikuidun raaka-aineeksi molekyylien tulee olla riittävän pitkiä ja haarautumattomia. Sopivista molekyyleistä valmistetaan kuituja tekokuitujen kehruumenetelmiä käyttäen.

Selluloosasta valmistetaan selluloosamuuntokuituja (viskoosi, modaali, kupro, lyocell) sekä selluloosayhdistemuuntokuituja (asetaatti, triasetaatti). Viskoosin ja kupron valmistusmenetelmiä on kehitetty 1800-luvun lopulta saakka. Silloin löydettiin menetelmä, jolla selluloosa voitiin liuottaa. 1930-luvulla kehitettiin modaali, jonka märkälujuus ja mittapysyvyys ovat paremmat kuin viskoosilla. 1900-luvun lopulla kehitettiin uusi selluloosamuuntokuitujen valmistusmenetelmä, joka teki mahdolliseksi lyocellkuidun valmistuksen.

Muuntokuitujen raaka-aineena on yleensä puuselluloosa, jonka valmistus voi olla raskas taakka ilmalle ja vesistöille. Länsimaissa muuntokuiduista aiheutuvat rikki- ja jätevesipäästöt ovat vähentyneet ja kloorivalkaisusta on luovuttu, mutta esimerkiksi Venäjällä, joka on merkittävä tuottaja, valvonta voi olla heikompaa.

 Muuntokuidut jaetaan erikseen alaluokkiin, jotka on esitetty seuraavassa taulukossa:Muuntokuitujen jaottelu. (Lähde: J.Niiranen, opinnäytetyö 2012)


Viskoosi (CV tai VI)

Viskoosin aikaisempia suomenkielisiä nimiä ovat silla, säteri ja raion.

Viskoosi on selluloosamuuntokuitu eli sen raaka-aine on lähtöisin luonnosta, mutta se jalostetaan pitkälle ennen kuin se on tekstiilikuitu. Raaka-aineina ovat yleensä erilaiset puulajit, kuten koivu, kuusi ja mänty.

Suomessa viskoosikuitu tehtiin ulkomaisesta liukoselluloosasta. Valmistusprosessissa selluloosa ajetaan pulpperiin, jossa se sekoitetaan natriumhydroksidiin (NaOH). Sen jälkeen massaan lisätään rikkihiili (CS2). Rikityksen jälkeen massa liuotetaan oranssin väriseksi siirappimaiseksi liuokseksi. Sitten liuos ruiskutetaan kymmeniä tuhansia reikiä sisältävän kehruusuulakkeen eli suuttimen läpi nesteeseen, joka sisältää muun muassa rikkihappoa (H2SO4). Suuttimen läpi kulkiessa muodostuneet ohuet langat jähmettyvät laimeassa rikkihappoliuoksessa. Sen jälkeen happo huuhdellaan langoista ja ne valkaistaan sekä lopuksi kuivataan.Viskoosikankaan lähikuva. (Lähde: Wikipedia)


Viskoosilla on kohtalainen kulutuksenkesto ja se imee hyvin kosteutta. Viskoosilla on kohtalainen mittapysyvyys ja sillä on tyypillistä kutistua sekä rypistyä hieman pesussa. Pesun jälkeinen kuosittelu on erityisen tärkeää viskoosille, joka tulisi muistaa kaikkien neulosten pesun yhteydessä. Tällöin viskoosituotteet saadaan pysymään kauniina ja pitämään muotonsa mahdollisimman hyvin.


Modaali (CMD tai MD)

Modaali on viskoosista johdettu selluloosapohjainen muuntokuitu. Se on ominaisuuksiltaan lähellä puuvillaa ja sen muoto- ja mittapysyvyys ovat parempia kuin viskoosilla. Modaalia sekoitetaan usein puuvillan kanssa

Viskoosin ja modaalin tuottaminen

Viskoosin ja modaalin raaka-aine valmistetaan tyypillisellä muuntokuitujen valmistustenetelmällä, kuidun kehruu on tyypillinen tekokuitujen kehruumenetelmä (märkäkehruu). Hyvin puhdas puuselluloosa liuotetaan juoksevaan muotoon. Raaka-aine joudutaan käsittelemään useassa eri vaiheessa ennenkuin saadaan sopiva liuos kuidun kehruuta varten. Kehruuliemi pumpataan suulakkeiden läpi halutunlaisiksi filamenttikuiduiksi. Kehruuliemeen voidaan lisätä haluttua lisäainetta tai väriä, kuidun poikkileikkaus riippuu suulakkeen muodosta ja koosta. Kehruun jälkeen kuidut venytetään, puhdistetaan ja viimeistellään esim. alennetaan kuidun pintakitkaa. Syntyneet kuidut voidaan käyttää filamentteina tai ne voidaan katkoa halutun mittaisiksi esim. sekoitettaviksi muihin kuituihin tai käytettäväksi sellaisenaan.Valmistusprosessi. (Lähde: www.lenzing.com/en/fibers/)


Modaalikuidun valmistusprosessi on pääpiirteittäin sama kuin viskoosin. Modaalikuitu on kehitetty, jotta saataisiin parannettua viskoosin huonoja ominaisuuksia (rypistyminen, kutistuminen, huono märkälujuus). Molekyyliketjut pyritään pitämään mahdollisimman pitkinä, jolloin kehruuliemen valmistusprosessin jotkut vaiheet ovat erilaisia kuin viskoosilla

Kuidun rakenne

Viskoosikuitu voidaan tehdä halutunlaiseksi. Poikkileikkauskuva voi vaihdella valmistusmenetelmän mukaan, mutta yleensä se on ”piparkakkureunainen” soikio. Kuidussa ei voi erottaa sisäkkäisiä kerroksia kuten luonnonkuiduissa. Pintakerros saattaa erottua, mutta sekin on samaa raaka-ainetta kuin muu kuitu. Pinta hyytyy ennen sisäosia. Luonnon selluloosakuituihin verrattuna viskoosin molekyyliketjut ovat paljon lyhyempiä. Niiden kiteisyysaste (molekyyliketjujen yhdensuuntaisuus) on vain noin puolet puuvillan vastaavasta. Näistä syistä viskoosi on heikompaa kuin puuvilla lujuudeltaan, mittapysyvyydeltään ja oikenevuudeltaan. Viskoosi imee kosteutta enemmän kun puuvilla.

Modaalikuidun molekyyliketjut ovat pitempiä kuin tavallisen viskoosin, kiteisyysaste on suurempi kuin viskoosin. Näin modaali on lujempaa kuin viskoosi, märkälujuus on parempi, venymä pienempi, samoin kosteudenimukyky. Modaalikuidun poikkileikkaus on lähinnä pyöreä ja pinta tasainen.Modaalikuitu uutena ja käytön jälkeen. (Lähde: www.jbrulee.com)


Viskoosin ja modaalin ominaisuuksia

Viskoosia ja modaalia voidaan valmistaa ja viimeistellä käyttötarkoituksen mukaan. Vaatetuskäyttöön tarkoitettujen kuitujen lisäksi viskoosista valmistetaan mm. onttoja kuituja ja palosuojakuituja, kuituja kuitukangasteollisuudelle, vanuteollisuudelle ja autonrenkaisiin. Tällöin valitaan sopiva kuituhienous ja –pituus sekä viimeistely. Kuituja valmistetaan sekä kirkkaan läpikuultavia että mattapintaisia. Modaalikuiduista voidaan valmistaa kiharrettuja kuituja, mikrokuituja ja onttoja kuituja.

Viskoosin märkälujuus on huomattavasti alhaisempi kuin kuivalujuus, toisin kuin luonnon selluloosakuiduilla. Viskoosin heikkoja ominaisuuksia ovat huono hankauslujuus, rypistyvyys, heikko oikenevuus, huono muoto- ja mittapysyvyys. Modaalilla nämä ominaisuudet ovat paremmat. Tuotekehityksen myötä näitä ominaisuuksia on voitu parantaa ja erityisesti kuitusekoituksia käytettäessä viskoosin ja modaalin hyvät ominaisuudet on saatu esille.

Lämpökäyttäytymiseltään viskoosi ja modaali ovat puuvillan kaltaisia, koska kaikki ovat selluloosaa sisältäviä, palavat kuin paperi, kestävät suhteellisen korkeita lämpötiloja, pitkäaikainen säilytys lämpimässä kuitenkin haurastuttaa ja alentaa lujuutta. Viskoosista valmistetaan Suomessa palosuojakuitua (Visil), joka syttyy vaikeasti eikä ylläpidä palamista. Viskoosi- ja modaalikuidut voidaan myös palosuojata.

Erityisesti viskoosi, mutta myös modaali, imevät kosteutta hyvin. Viskoosin ja modaalin lämmönjohtokyky on hyvä. Viskoosi- tai modaalitasorakenteen lämmöneristävyys riippuu materiaalin sitomasta ilmamäärästä, joka toimii lämmöneristeenä. Viskoosi ja modaali eivät varaudu sähköisesti, koska ne imevät hyvin kosteutta.

Viskoosin ja modaalin käyttö

Viskoosia käytetään kuituna, lankoina (mm. ompelulangat), kuitukankaina, kudottuina kankaina, neuloksina. Hyvin kosteutta imevänä kuituna viskoosia käytetään vaippojen ja siteiden raaka-aineina sekä kosmetiikassa puhdistusvanuina. Brodeerauslangat ovat kiiltäviä ja kirkkaan värisiä, filamenttilangoilla saadaan kuvioihin hyvä peitto. Viskoosikuitukankaita käytetään sairaalatarvikkeisiin ja kertakäyttötuotteisiin. Suurin osa viskoosikuiduista käytetään vaatetustarkoituksiin naisten puseroiksi, housuiksi, hameiksi ja vuorimateriaaleiksi. Vuorimateriaalina viskoosin etuna on sen sähköistymättömyys. Viskoosia palosuojattuna tai palosuojakuituna käytetään verhoihin, huonekalukankaisiin ja mattoihin.
Modaalikuitua käytetään puuvillan kanssa sekoitteena erityisesti trikootuotteissa. Käyttökohteina ovat yöasut, T-paidat, alusasut sekä puseromateriaalit. Modaali antaa tuotteelle kiiltoa, sileyttä ja kampapuuvillamaista tuntua. Mikromodaalituotteet ovat erityisen kauniita, tunnultaan sileitä ja keveitä.

Viskoosin ja modaalin hoito ja säilytys

Viskoosituotteelle sopii vesipesu, pesulämpötila korkeintaan 60 ºC. Mekaanista muokkausta pitäisi välttää kutistumisen ja rypistymisen vuoksi. Voimakasta linkousta ja rumpukuivausta ei suositella. Paras silitystulos saadaan, kun tuote silitetään kosteana nurjalta tai kostean vaatteen läpi.
Modaalisekoitetuottelle sopivat samat pesuohjeet. Modaali ei kutistu eikä rypisty yhtä paljon kuin viskoosi.

Hoito

40 ºC, 60 ºC
kevyt linkous
rumpukuivaus hoito-ohjeen mukaan
kloorivalkaisu sallittu valkoisille
silitys kosteana 150 ºC
kemiallinen pesu sallittu

Viskoosi- ja modaalituotteet tulisi säilyttää kuivassa tilassa. Kosteassa saattaa syntyä hometta, joka vaurioittaa kuituja.


Viskoosibambu

Viskoosibambu on selluloosamuuntokuitu ja sitä valmistetaan viskoosin kehruumenetelmällä, mutta raaka-aineena käytetään nopeasti uusiutuvaa, kasvatettua bambua. Bambu on materiaalina kestävä, stabiili ja luja. Se on erittäin imukykyinen ja hengittävä. Antistaattisuutensa ja pehmeytensä vuoksi se on erittäin miellyttävä käytössä, mutta saattaa nyppyyntyä hieman. Bambu sopii herkkäihoisille käyttäjille ja allergisoimaton sekä biologisesti hajoava. Hengittävyytensä ja mukavuutensa vuoksi bambu sopii erinomaisesti myös urheilu- ja alusvaatetukseen.

Bambu on herättänyt keskustelua mm. Yle-fi -sivustolla vuonna 2011. Bambua on markkinoitu melko ekologisena materiaalina, vaikka sen tuottamisessa käytetään myös myrkyllisiä kemikaaleja. Lisää bambusta Kemikaalikimara.blogspot.fi -sivustolta.Bambua. (Lähde: pixabay.com)


Lyocell  (kauppanimenä useimmiten Tencel, CLY) 

Lyocell on muuntokuitu, jonka valmistukseen tarvitaan erittäin puhdasta selluloosaa, jotta lopputuote olisi mahdollisimman korkealaatuinen. Lyocellkuitu tuli markkinoille 1990-luvun alussa. Lyocell tunnetaan nykyään paremmin kauppanimellä Tencel (valmistaja Courtaulds). Tencel on myös selluloosamuuntokuitu. Raaka-aine Tenceliin saadaan eukalyptuksesta. Tencelin valmistusprosessi on ekologisempi kuin muilla selluloosamuuntokuiduilla. Lyocellin tuotanto on melko ympäristöystävällistä, koska sen tuotanto perustuu suljettuun kiertoon, jossa vettä ja energiaa kuluu vähemmän kuin muiden selluloosakuitujen tuotannossa.

Tencel on luja kuitu, jolla on hyvä mittapysyvyys. Se on tunnultaan pehmeä ja silkkimäinen. Tencelillä on hyvä kosteuden imukyky ja se haihduttaa kosteuden iholta pois. Tencel ei rypisty helposti ja on materiaalina kauniisti laskeutuva. Se on luonnostaan antibakteerinen ja tuntuu pehmeältä ihoa vasten.

Ominaisuudet ja käyttö

Lyocellillä on monia hyviä ominaisuuksia verrattuna muihin tekokuituihin. Kuidussa yhdistyvät luonnon- ja tekokuitujen hyvät ominaisuudet. Kuiva- ja märkälujuudet ovat hyvät. Lyocell on laskeutuva ja hengittävä kuitu, joka sopii moniin käyttötarkoituksiin. Se ei kutistu kovin paljon, eikä nyppyynny. Useimmat lyocellvaatetusmateriaalit ovat saaneet Biotouch-viimeistyksen. Biotouch-viimeistystä käytetään puuvilla- ja muuntokuitukankaille ja –neuloksille. Viimeistys on entsyymikäsittely ja se toimii materiaalin pinnalla puhdistaen, rikkomatta materiaalin pintaa ja heikentämättä materiaalin lujuutta. Biotouch-viimeistys pehmentää alunperin jäykän ja kovan lyocellin iholle miellyttäväksi ja tekee siitä laskeutuvan, helposti rypyistä oikenevan materiaalin. Pesun jälkeen lyocell on erittäin jäykkä, mutta pehmenee silityksen jälkeen miellyttävän tuntuiseksi.

Lyocellia käytetään kudottuina kankaina denimtyyppisissä tuotteissa, jakuissa, housuissa, hameissa, puseroissa. Siitä voidaan valmistaa myös ohutta, silkkiä jäljittelevää materiaalia. Lyocellia voidaan käyttää sellaisenaan tai sekoitettuna puuvillaan tai synteettisiin kuituihin. Lujuutensa vuoksi lyocellilla on myös teknisiä käyttökohteita.Lyocell. (Lähde: usedbritishindia.blogspot.com)
Lyocellia voidaan pestä jopa 60 ºC:ssa värjäyksestä riippuen. Voimakkaat värit saattavat päästää irtoväriä sekä kuivana että märkänä. Uusi tuote yleensä pestäänkin väljässä vedessä yksistään nurinpäin käännettynä, jolloin väri säilyy tasaisempana tuotteen pinnassa. Valmistajan antamia pesuohjeita kannattaa noudattaa. Tahranpoistoaineet saattavat irrottaa lyocellista väriä, varsinkin jos tahrakohtaa hangataan. Tahran ilmestyttyä vaate kannattaa pestä heti, jotta vaate säilyy kauemmin hyväkuntoisena. Pesty tuote oiotaan kosteana ja silitetään hieman kosteana nurjalta puolelta.


Kupro, cupro (CUP tai CU)

Kuprokuidun valmistusmenetelmä keksittiin 1800-luvun lopulla. Tätä muuntokuitua valmistettiin kupari-ammoniakkimenetelmällä. Kuprokuitu unohtui moneksi vuosikymmeneksi. Kuprokuituja valmistetaan samoin kuin viskoosikuituja, mutta kuprokuidut valmistetaan puuvillan lintteristä. Lintteri on puuvillan siemeniin kuitujen erotuksen jälkeen jäävää lyhyttä kuitua joka ei sovellu normaaliksi kehruukuiduksi. Kemiallisesti se voidaan muuntaa hienoksi kuiduksi.

1990-luvulla kuprosta on tullut suosittu vaatetusmateriaali. Kuidut ovat, kuten jo mainittu, hyvin hienoja, poikkileikkaukseltaan pyöreitä. Kupro on silkkimäistä, värit tulevat esille kauniin kirkkaina, materiaali on pehmeää. Valmistusmenetelmä on kallis, koska mukana tarvitaan kuparia. Nyt kupari voidaan ottaa talteen ja käyttää uudelleen.Silkkimäinen kupro. (Lähde: www.finefabricsofharrogate.co.uk)


Kuprokuitujen märkälujuus on suurempi kuin viskoosin. Kuprokuidut imevät myös paljon kosteutta. Kuprokuidut ovat hyvin hienoja filamenttikuituja. Kuproa käytetään mm. alusasuissa ja sifonkityyppisissä kankaissa. Pesu- ja hoito-ohjeet ovat samat kuin viskoosilla, eli

pesulämpötila 40 ºC, 60 ºC
kevyt linkous
rumpukuivaus hoito-ohjeen mukaan
kloorivalkaisu sallittu valkoisille
silitys kosteana 150 ºC
kemiallinen pesu sallittu.


Asetaatti (CA tai AC)

Asetaattikuitujen raaka-aineena käytetään puuvillan lintteriä tai puhdasta selluloosaa. Asetaatti voidaan kehrätä hyvin hienoksi (ohuiksi) kuiduiksi. Asetaattia käytetään paljon vuorimateriaalina, koska sen kosteudenimukyky on luonnonkuitujen veroinen ja sillä on silkkimäisen himmeä kiilto. Monesti asetaattia käytetäänkin esimerkiksi silkin korvikkeena. Asetaattia käytetään jonkin verran myös alusvaatteissa  Asetaatin ei ole myöskään havaittu aiheuttavan terveysongelmia, kuten ihon ärsyyntymistä tai allergioita. Asetaatti kutistuu ja venyy vähemmän kuin viskoosi ja kupro. Se kestää myös paremmin auringonvaloa ja on kevyempi.Asetaattia. (Lähde: www.trurofabrics.com)


Asetaatin lujuus on pienempi, mutta elastisuus suurempi kuin viskoosin. Asetaattikuidut eivät myöskään ime kosteutta niin paljon kuin viskoosi- ja kuprokuidut, siksi ne eivät veny eivätkä kutistu yhtä paljon kuin nämä toiset kuidut. Märkänä lujuus on noin 60 - 70% kuivalujuudesta. Elastisuudesta johtuen asetaatti ei rypisty niin helposti kuin viskoosi. Asetaatti on termoplastinen. Kuitu siis pehmenee lämpötilan noustessa. pehmeneminen tapahtuu +175 C-asteessa. Asetaatti liukenee mm. asetoniin.

Asetaatti pesuohje

Asetaatin pesuohjeet vaihtelevat hieman materiaalin valmistajasta ja käytetyistä seoksista riippuen; joten kannattaa varmistaa asetaattikankaan pesumerkinnöistä onko kyseinen tekstiili vesipestävä vai tarvitseeko vaate kemiallisen pesun. Tahrojen poistossa on varottava käyttämästä kuitua liuottavia aineita, kuten asetonia, jota on esim. kynsilakan poistoaineissa. Asetaatille suositellaan yleensä hienopesua ja mahdollisimman lyhyttä linkousta rypistymisalttiuden vuoksi.

Asetaatin silittäminen

Ennen kuin asetaattikangasta silitetään, tulee varmistaa tekstiilin merkinnöistä valmistajan antamat suositukset silityslämpötilasta, sillä tyypillisesti asetaattia ei tule altistaa yli 100-120 asteen lämmölle, eli mikäli silitys on mahdollista suorittaa se tulisi tehdä melko matalaa silityslämpötilaa käyttäen. Silityslämpötilaa koskevien suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää, sillä silityksen aikana tekokuituun tulevat vauriot eivät ole korjattavissa – eli liian suuri silityslämpötila on varma tapa pilata asetaattitekstiili.


Triasetaatti (CTA tai TA)

Triasetaattikuidut valmistetaan hyvin samaan tapaan kuin asetaattikuidut. Siksi ominaisuudetkin ovat hyvin paljon samat näillä kuiduilla. (Kehruussa käytetään kuitenkin eri liuotinta). Kosteutta triasetaatti imee vielä vähemmän kuin asetaatti. Se ei kutistu eikä rypisty ja se on helppo pestä. Sitä käytetään yleisimmin mekoissa, hameissa ja urheiluvaatteissa.Triasetaattikankaita. (Lähde: 


Pehmeneminen tapahtuu +225 C-asteessa. Sulamispiste on +300 C-astetta. Tämä mahdollistaa erilaiset lämpökäsittelyt mm. pliseerauksen. Sen voi pestä ja kuivata koneessa sekä silittää, ja se kestää hyvin korkeita lämpötiloja. Käytetään kuten asetaattia.

 

-----

Lähteet:


https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/50342/tekokuit.pdf?sequence=1
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030507/1086702266491/1146637829041/1146653628455/1146653838190.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viskoosi
http://kuidut.omasivu.fi/kuitutietoutta/muuntokuidut/
http://luonto.v-smol.fi/kulutusvalinnat/synteettisetkuidut.html   
http://www.eymm.com/2015/04/10/knits-101-week-common-blends-of-knit-fabrics/
http://www.jbrulee.com/about_micro_modal.cfm#gsc.tab=0
http://www.orneule.fi/?p=tietoa:kuidut:viskoosi-bambu
http://pixabay.com/fi/bambu-mets%C3%A4-vihre%C3%A4-kasvi-puu-20936/
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2011/11/11/bambun-ekologisuus-markkinapuhetta
http://kemikaalikimara.blogspot.fi/2011/12/bambu-ekologinen-vai-vahemman-paha.html
http://www.orneule.fi/?p=tietoa:kuidut:tencel
http://usedbritishindia.blogspot.fi/2010/05/british-india-new-classics-lyocell.html
http://www.orneule.fi/?p=tietoa:kuidut:modaali
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030507/1086702266491/1146637829041/1146653714789/1146656374328.html
http://www.finefabricsofharrogate.co.uk/fabrics/bridal-and-evening-fabrics.html
http://www.trurofabrics.com/linings/quality-dress-lining-fabric.html
http://www2.amk.fi/digma.fi/www.amk.fi/opintojaksot/030507/1086702266491/1146637829041/1146653679479/1146655786704.html
http://www.modelia.fi/hoito-ohjeet/3tekokui.htm
http://www.siivous.info/pyykinpesu/asetaatti-ac-pesu-hoito
http://linnan-pala.fi/index.php?sivu=hae_sisalto&id=18&tt=1421550715
http://www.fabricresource.com/fabrics/img/Choosing-the-Best-Upholstery-Fabric-Houston-Tx.jpg18.5.2015

Vartalotyypit ja pukeutuminen

Vartaloita on niin monta erilaista kuin on ihmistäkin. Varsinkin naisten keskuudessa harva on vartaloonsa täysin tyytyväinen. Vartaloa voi tietenkin muokata erilaisten dieettien ja kuntoilun avulla ja tottakai olisi hyvä pitää itsensä sellaisessa "kuosissa", ettei paino haittaa terveyttä tai kykyä nauttia elämästä.


...mutta ei se mitään! (Lähde: Facebook)


Kaikista parasta olisi kuitenkin hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Tämä on hyvin tuttu lause mutta mielestäni erittäin hyvä, vaikkakin helpommin sanottu kuin tehty. Sen sijaan että toivoisi koko ajan olevansa erilainen, tulisi keskittyä hyödyntämään kaikki se, mitä itsellä on.Jokainen on kaunis. (Lähde: www.lily.fi)


Oli henkilön paino mikä tahansa, se ei ole päätekijä vartalotyypin määrittelyssä. Mahdolliset ylimääräiset kilot eivät muuta sitä tosiasiaa, että vartalon muoto on esimerkiksi "kulmikas" tai "kaareva", ne vain pehmentävät muotoja. Jos nyt kuvitellaan tilanne että henkilö on ollut hoikempi "kulmikas" ja paino on noussut. Henkilö on edelleen "kulmikas", mutta pehmeämpänä ja tämä tulee huomioida pehmeyden lisäämisellä aiemmin terävälinjaisiin vaatemalleihin. Vartalotyypin määrittelyssä voi täysin unohtaa vaa'an.

Pukeutumisopas.com :ssa on hyvät perusneuvot vartalotyypin tunnistamisen aloittamiseen. Ensin analysoidaan muutamia vartalon tunnuspiirteitä. Omaa vartaloa voi tutkia peilin edessä tai vaikkapa valokuvasta, jossa vartalon muoto ja mittasuhteet näkyvät selvästi, ja arvioida:

–  onko vartalo kulmikas, kaareva vai pikemminkin muodoltaan suora?
–  onko hartialinja suora vai pikemminkin kapea muuhun vartaloon nähden?
–  onko selässä notko ja kaareva takamus, vai onko selkä suora ja takamus paremminkin litteä?
–  onko lantio edestä katsottuna leveämpi kuin hartiat, vai päinvastoin?
–  löytyykö vyötärön kaarta, vai onko lantio ja vyötärö olleet aina lähes tasaleveät?
–  ovatko sääret hoikat vai pyöreät?
–  kuinka sopusuhtainen vartalo on, onko jokin kohta pitkä ja jokin taas lyhyt?
–  onko haarataite vartalon pituussuuntaan nähden keskellä, vai joko ylempänä tai alempana?
–  pituus ja luuston rakenne, oletko pieni-, keski-, vai suurikokoinen?

Naisten vartalot jaetaan yleisesti viiteen tai kuuteen (joskus seitsämään) erilaiseen tyyppiin. Luonnehdinnat ovat samankaltaisia, mutta vaihtelevat koulukunnittain. Vartalotyypit kuvataan eri tavoin käyttäen esimerkiksi kirjaintunnuksia H, O, A, X ja Y. Kirjaimet ovat samalla myös kunkin vartalotyypin symboli: " suora kuin H, pyöreä kuin O, leveälanteinen kuin A, leveäharteinen kuin Y, kurvikas kuin X. Naisvartaloita verrataan usein myös hedelmiin, kuten päärynä ja omena tai tunnettuihin muotoihin, kuten tiimalasi, timantti ja  "puolipintti". Myös geometrisilla muodoilla – suorakaide, kolmio, kärkikolmio ja pyöreä –  kuvataan vartaloita.

Seuraavassa muutaman eri koulukunnan tapa kuvata vartalotyyppejä. Ensimmäisessä hyödynnetään muotoja vartalotyyppien määrittelyssä. Tämä tapa löytyy "Jokanaisen väri- ja tyyliopas" -kirjasta.

1. Ylösalaisin käännetty kolmio(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


2. Suora


(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


3. Pehmeä suora


(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


4. Kulmikas päärynä


(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


5. Kaareva päärynä


(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


6. Tiimalasi


(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


7. Pyöreä.


(Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


Seuraavassa kuvassa käytetään kirjaimia vartalotyyppejä määritellessä. Nämä tyyppimäärittelyt löytyvät Avokin "pukeutumisesta poweria" -pdf esityksestä. Piirretyt kuvat ovat tehty karrikoiden, oikeassa elämässä vartalotyypit eivät luultavastikaan erotu näin selvästi tai henkilöllä voi olla sekoitus useammasta tyypistä. Harva siis on pelkästään yhtä vartalotyypeistä, vaan on yleistä omata piirteitä vaikkapa kahdesta eri tyypistä. Tuolloin on sovellettava ohjeita aina niihin vartalon osiin, mihin kohtaan vartaloa kuvaus sopii.
Vartalotyypit. (Lähde: www.avoki.fi)


H = suora

• hartia­ ja lantiolinjat yhtä leveät
• ei selkeää vyötäröä
• sama kokonumero sekä yläosan että alaosan vaatteessa
• voi olla litteä rintakehä ja pieni povi, mutta suorat voivat olla jopa runsaspovisia


X = kulmikas tiimalasi

• hartia­ ja lantiolinjat yhtä leveät, viivastoltaan suoria ja kulmikkaita
• selkeä vyötärö ja povi
• lantiolla kaarta


X = kaareva tiimalasi 

• kauniit pyöreät olkapäät
• hyvin muodostunut povi
• kapea vyötärö ja kaunis lantion kaari
• joko samankokoiset vaatteet ylä­ ja alaosissa tai povi vaatii ylös suuremman kokonumeron
• vaatteet jäävät vyötäröltä usein liian väljiksi


O = pyöreä

• pehmeän pyöreä hartialinja, rehevyys alkaa usein jo olkalinjasta
• kaareva takamus
• ulkoneva hauis
• olematon vyötärö
• rehevä ulkoinen olemus
• sievät, pienet ranteet ja nilkat
• niskassa saattaa olla pehmeää pahkuramaista pyöreyttä


Y = leveäharteinen

• suora ja kulmikas hartialinja
• hartiat leveämmät kuin lantio
• suora lantio, litteä takamus
• kokonumero yläosan vaatteessa suurempi kuin alaosassa


A = kulmikas leveälanteinen

• leveä lantio, litteä takamus
• lantio leveämpi kuin hartiat
• viivasto suoraa ja kulmikasta
• vartalon kapein kohta vyötärölinjan yläpuolella
• vaatekoko alaosassa suurempi kuinyläosassa


A = kaareva leveälanteinen

• lantio leveämpi kuin hartiat ja usein täyteläiset reidet
• kapeat pehmeät, mahdollisesti luisut hartiat
• selkeä vyötärö
• takamuksen kaari alkaa jo vyötäröltä
• vaatekoko alaosassa suurempi kuin yläosassa


Jokanaisen väri- ja tyylioppaassa on määritelty myös sopusuhtainen vartalo. Lieneekö kyseessä "ihannevartalo", mene ja tiedä, mutta näillä spekseillä voidaan määritellä sopusuhtaisuus. Tämän kuvan avulla voikin selvittää itseltä sen, onko esimerkiksi vyötärö korkea tai matala.Sopusuhtainen vartalo. (Lähde: Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja)


Style finder by Satu -blogissa käsitellään laajasti vartalotyyppejä ja tyylipersoonia. Lisäksi postaukseen on liitetty muutamia pukeutumisvinkkejä eri vartalotyypeille. Myös Naistenhaku.fi -blogissa kuvaillaan eri vartalotyyppien ominaisuuksia, samoin Cellbesin muoto-oppaassaYhteishyvän nettisivuilta löytyy mainio opas pukeutumiseen. Sovelluksessa valitaan vartalotyyppi ja voi lisäksi valita ominaisuudekseen esimerkiksi "lyhyt". Ensin tulee ominaisuudet esille ja seuraavaksi voi klikata "Suosi/vältä" -välilehteä, jolloin näkee vinkkejä pukeutumiseen. Lisäksi oikealla olevan vaatekaapin sisältöä voi kokeilla vaatetta klikkaamalla ja kunkin vaatteen kohdalla kerrotaan lisää yksityiskohtia vaatteesta ja siitä, miksi se sopii ko. vartalotyypille. Yhteishyvän toisella sivulla on lisää oppaita erilaisten vaatteiden tai asusteiden hankkimiseen, kuten laukkujen valintaopas. Vartalotyyppeihin liittyviä nettisivuja löytyy lukemattomia.Kuvankaappaus pukeutumisoppaasta. (Lähde: Yhteishyvä)Kuvankaappaus pukeutumisoppaasta. (Lähde: Yhteishyvä)


Eritellään vielä hiukan, mitä kunkin vartalotyyppisen ihmisen tulisi pukeutumisessaan suosia ja välttää. Pukeutumisvinkkejäkin on internet pullollaan, mutta poimitaan tähän nyt yleisemmät suositukset.

LaMarias.net -sivustolla selvitetään melko laajasti muun muassa kapealle tai leveälle lantiolle sopivia vaatevinkkejä, mutta ei varsinaisesti vartalotyypeittäin. Yleinen osio on kuitenkin hyvä, poiminkin siitä seuraavaan hyviä ohjeita.

Optisen illuusion tärkeimmät työkalut ovat värit, muodot ja leikkaukset. Yksiväriset vaatteet luovat pitkän ja hoikan siluetin. Kuviot taas kiinnittävät huomiota. Kuvioitu vaate yhdistettynä yksiväriseen vaatteeseen kiinnittää siis ensin huomion ja jättää yksivärisen ruumiinosan vähemmälle huomiolle. Kaikki mikä kiiltää lisää myös massaa, kun taas himmeä pinta hoikentaa.

Raidoituksella on vaikutusta. Vaakaraidat leventävät ja lyhentävät, mutta pystyraidat hoikentavat ja pidentävät. Tämä on myös sovellettavissa vaatteiden leikkauksiin. Mitä enemmän pystyleikkauksia vaatekappaleessa on, sitä enemmän se hoikentaa ja lisää kantajansa pituutta. Tasapaksulle vartalolle pystyy myös luomaan muotoja muotoilluilla pystyleikkauksilla.

Ryhdillä on iso vaikutus vartalon mittasuhteisiin tai sen antamaan illuusioon. Suora ryhti antaa kuvan pitkästä ihmisestä. Naiset voivat hyödyntää korkokenkiä luomaan suoran ryhdin. Koroissa on melkein mahdoton seistä saati kävellä olkapäät lysyssä ja pää painuksissa. Toinen keino varmistaa hyvä ryhti on korsetti. Istuminen jalka toisen päällä taas korostaa naisellisia muotoja.

Terve.fi -sivustolta löytyy napakasti kootut suositukset eri vartalotyyppisten ihmisten pukeutumisesta. Myös aiemmin mainitusta Yhteishyvän nettisivuilta saa mukavan tiiviit vinkit. Näitä molempia lähteitä hyödynnän tehdessäni seuraavaa koostetta. Käytin apuna lisäksi tiimalasivartaloon liittyen Dressing Roomin määrittelyitä.


A, eli päärynävartalo

A-vartaloisen hartiat ja rinnat ovat selvästi lanteita kapeampia. Vyötärö on selvästi pienempi kuin lantio. Lantio on siis leveämpi. Reidet voivat olla rehevät.

Lanteikkaan päärynän kannattaa kiinnittää kaikki huomio vartalon yläosaan. Näyttävät kaulukset ja railakkaat kuosit luovat illuusion tasapainoisemmasta vartalosta. Päärynävartaloisella olkatoppaukset näyttävät upeilta! Alaosaa kannattaa puolestaan rauhoittaa yksivärisillä vaatekappaleilla.

Suosi: Yläosaan paksuja kankaita/materiaaleja, jotka tuovat volyymia ylävartaloon. Olkatoppauksia/korostettuja hartioita. Puserossa röyhelöitä/näyttäviä kauluksia. Lainjakkaat, lantion leveimmän kohdan peittävät jakut. Taskuttomat, täyspitkät prässihousut. Suoria linjoja housuissa. Helmasta levenevät hameet ja mekot. Kaarevat, vyötärön alapuolelle jäävät vyöt. Linjakkaat korkokengät. Keskikokoiset, kädessä tai kainalossa kannettavat laukut. Kaulakorut, korvakorut.

Vältä: Päärynävartaloisen pitäisi välttää kapeita linjoja alaosissa, siis esimerkiksi pillihousuja tai kynähameita. Vaakaraidat/ruudut alaosassa. Pitkät ja paksut hameet. Pitkät ylä- ja alaosat yhtä aikaa. Isot, säkkimäiset yläosat. Vinoonleikatut tai laskoshameet. Lantiolle jäävät, pussimaiset olkalaukut. Leveät rannerenkaat, kapeat vyöt.


Y -vartalo, eli ylösalaisin käännetty kolmio eli kartio

Y-tyypillä on tyypillisesti joko reilusti rintamusta, harteita tai molempia, sekä kapea vyötärö. Kapea lantio, eli vyötärön ja lantion välinen ero ei ole suuri. Hoikat, pitkät jalat ja litteä takamus.

Kun A-tyyppi koittaa kiinnittää kaiken huomionsa lanteilta hartioille, tekee Y-tyyppi täysin päinvastoin. Kapoisen lantion korostaminen esimerkiksi kuoseilla tasapainottaa.

Yleensä kapeasäärisen Y-tyypin on ehdottomasti otettava kaikki ilo irti sääristään! Shortsit ja sääriä korostavat kapeat housut ovat must!

Suosi: Hameet, joissa lantiolla laskoksia/tereitä/leikkauksia. Mekot joissa laskoksia. V- tai U-pääntiet. Simppelit yläosat. Jakut, joissa kapeat kauluskäänteet, kauluksettomat jakut. Ukkohousut. Kapeat, pitkät lahkeet. Rutkasti kuoseja. Kapeita housuja ja hameita, mieluusti lyhyitä. Poimutuksia lanteilla. Napakasti istuvia shortseja. Pehmeät, kookkaat laukut. Rannekorut, näyttävät sormukset. Rintojen alapuolelle ulottuvat kaulakorut.

Vältä: Poolopaidat. Venepääntiet ja kaulukset. Korkeavyötäröiset housut ja hameet. Empirelinjaiset mekot ja tunikat. Bolerot. Pussihihat, suuret olkatoppaukset.


X, eli tiimalasivartalo

X -vartaloisella on lantion ja vyötärön välinen ero selvä, lantion. ja rinnanympärykset lähes samat. Keskikokoiset tai kookkaat rinnat. Pyöreät reidet, naisellinen lantio. Suorat hartiat, jotka ovat suunnilleen lantion kanssa yhtä leveät. Vyötärö on siis näitä selvästi kapeampi. 

X-vartaloinen on sopusuhtainen, joten melkein kaikki maltillinen ja vartaloa myötäilevä käy. Parhaat puolensa tämä vartalotyyppi saa esiin vyötäröä korostavilla vaatteilla. Naisellisuus on tiimalasivartalon valtti. Sopivasti vartaloa myötäilevät ja vyötäröä korostavat mekot eivät sentään ole tiimalasin yksinoikeus, mutta niissä hän loistaa varmasti.

Jos kuitenkin on enemmänkin poikatyttö tai naisellinen tyyli ei tunnu omalta, kannattaa vyötärön korostamista välttää. Silloin voi poimia vinkkejä A- ja Y-tyyppien pukeutumisesta ja soveltaa näitä oman maun mukaan.

Suosi: Muotoon leikattuja puseroita ja neuleita. Maltillisia kuoseja. Naiselliset jakut. Kietaisumekot ja -puserot. Polvipituiset, melko leveähelmaiset hameet ja mekot. Taskuttomat prässihousut, täyspitkät lahkeet. Suoralahkeiset housut. Ohuet, sileät neuleet. V- ja laajat O-pääntiet. Pitkittäiset linjat. Keskikokoiset kaula- tai korvakorut. Keskikokoiset, kädessä kannettavat laukut.

Vältä: Kynähameet, hyvin kapeat housut. A- ja empirelinjaiset mekot. Massiiviset kaula ja rannekorut. Isot olkalaukut.


O eli omenavartalo

O-vartaloinen on mehukas omena, jolla on pyöreyttä vatsan, lantion ja takapuolen seudulla, tosin peppu voi olla litteä. Myös rinnat ovat tavallisesti suuret. Omenaleidi on tavallisesti vähintään kokoa 42. Vyötärö on mahdollisesti kadonnut. Nilkat ja ranteet ovat usein kapeat.

Yleisin virhe on peittää pömpöttävää vatsaa kaavuilla ja jättitunikoilla, sillä todellisuudessa ne vain suurentavat. Hyvin leikatut ja istuvat vaatteet tuovat O-vartaloisen muodot esiin telttoja paremmin.

Suosi: Omenavartaloista pukee yleisesti vaatteiden yksivärisyys. Linjakkaat vaatteet. Vyötäröä korostavat jakut (myös pitkinä, laskeutuvista kankaista) Syvät (avarat) V- tai laajat U-pääntiet. Kietaisuvaatteet. Maltilliset olkatoppaukset. Puserot ja mekot, joissa ranteet näkyvissä. Suoralinjaiset prässihousut. Tosin vastakohtana kapeat housutkin voivat käydä. Alas levenevät hameet. Litteät, suuret laukut. Näyttävät rannekorut ja sormukset.

Vältä: Kiiltävät kankaat. Pikkuprintit ( runsaammalla vartalolla ne näyttävät helposti pieneltä piperrykseltä). Vaakaraidat ja ruutukuosit. Pyöreät kuosit. Säkkimäiset vaatteet. Laatikkomaiset yläosat. Bolerot. Pussimaiset laukut. Matalat, jalkapöydän peittävät jalkineet.


H eli suora vartalo

Neliömäistä H-vartaloa kuvaa suoruus: vyötärö, lantio ja hartiat ovat hyvin samankokoisia ja samassa linjassa toisiinsa nähden. Todennäköisesti kauttaaltaan hoikka. Kapeat hartiat, pienet rinnat, hoikat jalat, litteä peppu.

Selkeät, jopa maskuliiniset vaatteet ovat neliölle erinomainen valinta. Huomio kannattaa kiinnittää ylävartaloon, mutta myös vyötäröä voi korostaa. H-vartalolle käy melkein kaikki!

Helposti puettavissa oleva H löytää trendeistä toiseen vaatekaupoista itselleen jotain pirtsakkaa päälle pantavaa. Haaremihousut ovat erinomainen kesävaruste ja pukevat H-tyyppiä loistavasti.

Suosi: Laskeutuvat, pehmeät kankaat. Vaakaraidat. Meininkiä olka- ja hartiaseudulle. Kuoseja. Neulepuserot ja -takit. Rintojen ja lantion kohdalta rypytetyt mekot. A-linjaiset, laskeutuvat hameet, myös lyhyinä. Haalarit. Pussitetut housut ja hameet. Vyötäröä hieman korostavat jakut. Röyhelöiset, laskokselliset puserot ja pussihihat. Pehmeät huivit ja laukut. Rannekorut, kaulakorut ja korvikset.

Vältä: Liian niukkalinjaiset vaatteet. Putkimaiset, suorat mekot. Huonosti istuvat vaatteet, Superkapeat housut. Litteät, kovat laukut.

Mikäli H-linjaisella on jalkoihin nähden pitkä/pidempi selkä, tulisi suosia puseroa housujen/hameen sisällä, polvipituisia hameita, hyvinistuvia housuja ja korkokenkiä. Välttää puolestaan pitäisi caprihousu + tunika -yhdistelmiä, alaslaskettua vyötärölinjaa ja lantiolle ulottuvia, roikkuvia huiveja.


Timattivartalo

Timanttivartaloiselle on ominaista hoikat jalat, kapea lantio ja kadonnut vyötärö. Suhteellisen rintava. Suorat, leveähköt hartiat. Timanttivartaloisen hartiat ja lantio ovat siis kapeat verrattuna leveähköön keskivartaloon ja vyötäröön. Keskivartalo ja ylälantio eivät kaarru sisäänpäin, vaan pyöristyvät vyötäröltä ulospäin. Timanttivartaloinen tarvitsee runsautta, ryhtiä ja volyymiä ylävartalolle; kasvojen lähelle ja hartialinjaan.

Suosi: Kapenevat vyötärölinjat. Lonkkaan ulottuvat, linjakkaat jakut. Toisaalta ryhdikkäitä, muotoja tasapainottavia 3/4-pituisia jakkuja. Poimutetut, ohuehkot puserot. Väljähkösti istuvia vaatteita ylävartalolla. Kaartuvahelmaiset puserot. Huomion kiinnittämistä ylävartalolle värien käytön ja kuosillisten kankaiden avulla. Kietaisumekot. Kevyttä ja maltillista kerrospukeutumista. Yksityiskohtia ylävartalolla (kasvojen lähellä ja hartialinjassa). Kapealahkeiset, istuvat housut. Laskeutuvat, A-linjaiset hameet. Alaspäin kapenevia hameita. Korkokengät, olkalaukut. Pystylinjaisia asusteita, kuten pitkiä huiveja ja kaulakoruja. Rannekorut, sormukset.

Vältä: Keskivartalonn korostamista. Vaakasuoria linjoja ja kuvioita. Korkeavyötäröiset housut. Lyhyet, laatikkomaiset yläosat. Liian suuret ja telttamaiset vaatteet. Poolopaidat. Bolerot, paksut neuleet. Lyhyet kaulakorut. Kainalossa kannettavat laukut.


Seuraavaksi teen kolme vartalo- ja värianalyysiä. Käytän hyväkseni edellistä väreihin liittyvää postaustani sekä tähän kirjoittamaani teoriaa erilaisista vartalotyypeistä. Värianalyysiin liittyviä kasvokuvia en julkaise, mutta itse analyysit ovat julkisia.

Kaikki analysoitavat henkilöt ovat naisia. He ovat anonyymisti Henkilö 1, Henkilö 2 ja Henkilö 3. Vartalokuvat, joissa on tekstiä, kannattaa klikata auki jotta tekstin voi lukea paremmin.


HENKILÖ 1

Henkilö 1 on työssäkäyvä, aktiivisesti harrastava naishenkilö. Hänellä pukeutumistyylistään kerrotaan myöhemmin lisää pukeutumisvinkkien yhteydessä.
Henkilö 1 edestä.Henkilön 1 vartalon analysointia edestä.
Henkilö 1 takaa.Henkilön 1 vartalon analysointia takaaHenkilön 1 vyötärö.


Henkilö 1 on vartaloltaan mielestäni A:n eli päärynätyypin ja timanttityypin yhdistelmä. Vyötärö on sopusuhtaisessa paikassa suhteessa kainalokuoppaan ja haarojen väliin. Jalat on sopusuhtaiset, polvi on jalan puolivälissä. Myös kädet ovat sopusuhtaiset, kyynärpää on käsivarren puolivälissä ja käden ollessa alhaalla suurinpiirtein vyötärön kohdalla. 

Henkilö 1 pukeutuu persoonallisesti, oman tyylin mukaisesti. Tyyli on rennon rokahtava. Vaateväreinä on usein musta, punasävyt, luonnonvärit ja joskus sinisävytkin. Hän käyttää melko paljon koruja niin korvissa, kaulassa, ranteissa kuin sormissakin. Hän värjää hiuksia suhteellisen usein, yleesä punasävyisillä väreillä. Housut ovat yleensä farkut tai mustat. Jalassaan hänellä on yleensä joko tennarit tai korolliset, naiselliset saapikkaat. 

Vartaloanalyysin perusteella Henkilö 1 voisi enimmäkseen käyttää A -vartalotyypille sopivia vaatteita mutta myös hiukan korostaa vyötäröään. Yleisesti ottaen hänen kannattaa kiinnittää huomio ylävartaloon. Näyttävät kaulukset ja railakkaat kuosit yläosassa luovat illuusion tasapainoisemmasta vartalosta. Printtipaidat varmasti toimivat, kunhan kuvio ei ole aivan alhaalla. Olkatoppauksia tai muulla tavoin olkien korostamista kannattaa harkita. Yläosan kangas kannattaa olla suhteellisen paksua, koska se tuo volyymia ylävartaloon. Lantion peittävät jakkuja kannattaa suosia.Neuletyyppi A -vartaloiselle. (Lähde: Yhteishyvä)Värikkäitä asutyyppejä A-vartaloiselle. (Lähde: www.curvyguide.com)Näyttävä kaulus sopii A -vartaloiselle. (Lähde: www.curvyguide.com)


Alavartalo puolestaan kannattaa pitää yksivärisenä. Housumallina voisi suosia suoria linjoja ja vaikka prässihousuja. Taskuttomuus on siitä hyvä siksi, että se ei kiinnitä huomiota vartalon leveimmälle kohdalle. Helmasta levenevät hameet ja mekot sopivat A -vartaloiselle. Täältä löytyy lisää vaatevinkkejä.Housumallisuosituksia A -vartaloiselle. (Lähde: fmag.com)Housuja ja yläosia A -malliselle. (Lähde: www.gorgeautiful.com)


Asusteista kannattaa suosia kaarevia, vyötärön alapuolelle jääviä vöitä. Laukut tulisi olla keskikokoisia ja joko kädessä tai kainalossa kannettavia. Linjakkaat korkokengät sopivat A -vartaloiselle. Kaula- ja korvakoruja kannattaa käyttää, ne kiinnittävät huomion ylävartaloon.


A -tyypille. (Lähde: www.chicous.com)


A -vartaloisen pitäisi välttää kapeita linjoja alaosissa, siis esimerkiksi pillihousuja tai kynähameita. Vaakaraidat/ruudut alaosassa leventävät, samoin pitkät ja paksut hameet. Pitkät ylä- ja alaosat yhtä aikaa eivät ole hyvä yhdistelmä. Niin ikään isot, säkkimäiset yläosat ovat pannassa. Vinoonleikatut tai laskoshameet leventävät myös.. Lantiolle jäävät, pussimaiset olkalaukut eivät ole paras mahdollinen vaihtoehto, koska silloin lantion kohtaan kiinnittää huomion. Leveät rannerenkaat (käden ollessa suorana, ranne on juuri lantion kohdalla) ja kapeat vyöt eivät sovi.

Koska Henkilön 1 vartalosta näki selkeästi myös tiimalasimuotoa, mielestäni hienovarainen vyötärön korostaminen esimerkiksi vöillä tai pitkillä kaulakoruilla voisi hyvin toimia. Vyötärö kuitenkin on vartalon yläosaa, joten tämä käy yksiin A -vartaloisen vaatesuosituksiin.

Henkilön 1 (suuntaa antava) värianalyysi.

Henkilö 1:llä on vaalea, beigen ja samalla kuitenkin hiukan punertavan sävyinen iho. Kesällä iho voi palaa suhteellisen heloposti ja silloin punoittaa! Hiukset on tällä hetkellä värjätty punaiseksi, joten siitä ei omaa väriä näe. EDIT: "Henkilö 1:llä kuitenkin on luonnostaan hiuksissaan hiukan punapigmenttiä ja hän saa kesällä pisamia". Kulmakarvat ovat vaalean harmahtavanruskeat, "suomalaisen väriset", eikä niistä erota punapigmenttiä.

Ensin ajattelin varmaksi, että Henkilö 1 kuuluu värivuodenajoista kesätyyppiin, joko viileään tai pehmeään, tai niiden sekoitukseen. Hiustenväri tuli hetki sitten puheeksi ja sain tietää että hänellä on luonnostaan hiukan punapigmenttiä hiuksissaan ja hän saa kesäisin pisamiakin. Lisäys tehtiin myöhemmin Henkilö 1:n kuvaukseen ja tämän myötä värianalyysi tarkasteltiin uudelleen.

Pehmeä kesäkään ei kyllä ole kuvauksiltaan kaukana: hiusten väri tuhkanvaalea, keskiruskea tai "hiirenharmaa", ihonväri norsunluu tai beige. Silmienväri pehmeän merenvihreä, harmaanvihreä, siniharmaa tai pehmeän pähkinänruskea.

Seuraavassa lämpimän kevään ja kesän määritelmät ja värisuositukset Cardian Empiren mukaan. Näiden värisuositukset menevät aika pahasti ristiin. Punapigmenttiä ajatellen lämpimän kevään väri voisivat olla parempi vaihtoehto.Lämpimän kevään värejä. (Lähde: cardiganempire.com)
Lämpimän kesän värejä. (Lähde: cardiganempire.com)
Kevään meikkisävyjä. (Lähde: www.12blueprints.com)
Pehmeän kesän meikkisävyjä. (Lähde: www.pinterest.com)


Tämä värianalyysi on vain suuntaa antava. Varmemman tuloksen saamiseksi kannattaa käydä kunnollisessa värianalyysissä, jossa mm. ihosävyjä tarkastellaan runsaslukuisten väriliinojen avulla.


HENKILÖ 2

Henkilö 2 opiskelee luovaa alaa ja on aktiivinen luontoihminen. Seuraavat kuvat ovat hiukan rakeisia, mutta niistä voi kuitenkin erottaa muodot.Henkilö 2 edestä.Henkilön 2 analysointia edestä.
Henkilö 2 takaa.


Henkilö 2:n vartalon analysointia takaa.


Henkilön 2 vyötärö ja selkä.


Henkilö 2 edustaa vartalon tarkastelun perusteella kaarevaa suoraa eli kaarevaa H -vartalotyyppiä. Hän on hoikka ja sopusuhtainen (kyynärpäät käsivarsien keskikohdassa, kädet suorana kyynärpää vyötärön paikkeilla ja polvet jalkojen keskikohdassa. Selkä tosin on hiukan "normaalia" pidempi. Henkilö 2 on hoikka. Hartiat ovat suorat.

Kaareva suora -vartalotyypille käy pääsääntöisesti samat vaatemallit kuin suoralle tyypille. Erotuksena on, että kaareva suora -tyyppi voi ja hänen ehdottomasti kannattaakin korostaa enemmän vyötäröään joka erottuu kaarevalla paremmin. Tämä tuo lisää naisellisuutta vartaloon. Suora H -tyyppinen vartalo voi olla hyvinki poikamainen. Henkilö 2:lla on hiukan "normia" pidempi selkä, joten se tulee ottaa huomioon vaatetusta mietittäessä. 

Kaarevalle H -vartalolle käyvät melkein kaikki vaatteet! Selkeät, jopa maskuliiniset vaatteet ovat "neliölle" erinomainen valinta. Kuoseja voi käyttää rohkeasti eikä vaakaraidatkaan haittaa ollenkaan H -tyypillä. Laskeutuvat ja pehmeät kankaat ovat hyvä valinta. Neulepuserot ja -takit toimivat, tosin pitkä selkä pitää huomioida puseroiden pituuksissa. Selkää voi tasapainottaa suhteessa jalkoihin lyhyillä jakuilla tai neuletakeilla, jotka korostavat vyötäröä. H -vartalotyypille sopivia vaatteita. (Lähde: 40plusstyle.com)


Huomio kannattaa kiinnittää ylävartaloon, mutta myös vyötäröä voi korostaa. Vyötärölinjaa ei pidempiselkäisen tulisi kuitenkaan ainakaan laskea. Vyötäröä korostamaan on omiaan rintojen ja lantion kohdalta rypytetyt mekot, jotka tuovat muotoja ko. alueille. Meininkiä saa olla olka- ja hartiaseudulla esimerkiksi röyhelöisten tai laskoksellisten puseroiden avulla. Pusero näyttää pidempiselkäisellä hyvältä housujen tai hameen sisällä.


Ihannevaatteet pitkäselkäiselle H -tyypille. (Lähde: www.gorgeautiful.com)H -tyypille sopivia vaatetuksia. (Lähde: successfuldressing.wordpress.com)


Haaremihousut ovat erinomainen kesävaruste ja pukevat yleisesti ottaen H-tyyppiä loistavasti, samoin muutkin pussitetut housut ja hameet. Haalaritkin toimivat. Pidempää selkää ajatellen korkeavyötäröiset versiot housuista ja hameista sopivat tasapainottamaan vartaloa. Housujen tulisi olla hyvin istuvat. A-linjaiset, laskeutuvat, lyhyet ja polvimittaiset hameet sopivat pidempiselkäiselle H -tyypille.Korkeavyötäröisiä farkkuja. (Lähde: www.imageconsultantstraining.com)
H -tyypille sopiva mekko. (Lähde: www.bracewalk.com)Asusteista H -tyypille suositellaan pehmeitä huiveja ja laukkuja. Rannekorut, kaulakorut ja korvikset sopivat hyvin. Korkokengät pidentävät jalkoja.

Välttää puolestaan pitäisi caprihousu + tunika -yhdistelmiä, alaslaskettua vyötärölinjaa ja lantiolle ulottuvia, roikkuvia huiveja sekä pystysuoria yksityiskohtia yläosassa. Lisäksi liian niukkalinjaiset vaatteet ja putkimaiset, suorat mekot eivät sovi H -tyypille. Superkapeat housut kannattaa jättää kauppaan. Huonosti istuvat vaatteet eivät sovi kenellekään. Asusteista kannattaa välttää litteitä, kovia laukkuja.


Henkilön 2 (suuntaa antava) värianalyysi.

Henkilö 2 on ihonväriltään melko beige, sävyltään lämpimään suuntaan, jopa kellertävä. Hiustenväri on tummanvaalea, "maantie", hiukset vaalenevat kesäauringossa. Silmät ovat selkeän siniharmaat, ehkä kuitenkin enemmän siniseen suuntaan kuin harmaaseen. Henkilö 2 ei helposti pala auringossa mutta ruskettuu upeasti. 

Näiden tuntomerkkien avulla mieltäisin Henkilö 2:n värivuodenajallisesti pehmeäksi kesä -tyypiksi. Pohdin myös pehmeän syksyn sävyjä, sopisivatko nekin hänelle hiustenvärin ja ihonvärin puolesta. 


Pehmeän kesän värejä. (Lähde: cardiganempire.com)Lämpimän syksyn värejä. (Lähde: cardiganempire.com)


Nämä värikartat poikkeavat toisistaan. Kesäkartassa suositellut värit ovat enemmän värikkäitä mutta pehmeitä sävyjä ja syksykartassa suositellaan enemmän murrettuja värejä. Molemmissa kartoissa todetaan, että musta ja fuksia eivät ole hyvät värit, se on näille yhteistä. 

Oikeastaan, nyt kun pohdin Henkilö 2:n pukeutumista, mieleeni nousee enemmän lämpimälle syksylle sopivia värejä. Kun tämäkin otetaan huomioon, voisi sopivampi väripaletti olla Pehmeä Syksy. Pehmeän kesän meikkisävyjä. (Lähde: www.pinterest.com)Pehmeän syksyn meikkivärejä. (Lähde: www.12blueprints.com) 


Kuten Henkilön 1 kohdalla jo totesin, tekemäni värianalyysit ovat suuntaa antavia ja tarkempien tulosten saamiseksi kannattaisi käydä varsinaisella konsultilla.HENKILÖN 3 VARTALO- JA VÄRIANALYYSI TULEE PIAN...-----

Lähteet:

Jokanaisen väri- ja tyyliopas -kirja
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=449435788550737&set=a.120416554785997.23071.100004529592688&type=1&theater
http://www.lily.fi/blogit/itsensa-ylittaja/pakko-laihtua
http://www.avoki.fi/pukeutuminen/pukeutumisesta_poweria/naiset/print/naiset_vartalotyypit.pdf
http://pukeutumisopas.com/vartalotyypit-ja-varit-pukeutumisessa/
http://stylefinderbysatu.blogspot.fi/p/vartalotyypit-ja-vinkit.html
http://naistenhaku.fi/blogi/pauliina/naisten-vartalotyypit-ja-pukeutuminen-tunnista-omasi
http://www.cellbes.fi/asiakaspalvelu-oppaita-muoto-opas-10970
http://www.yhteishyva.fi/avainsanahaku?avainsana=vartalotyyppi#!
http://www.yhteishyva.fi/kauneus-ja-pukeutuminen/pukeutuminen/naisten-pukeutumisopas/
http://www.yhteishyva.fi/kauneus-ja-pukeutuminen/pukeutuminen/laukkujen-valintaopas/0218010-88919
http://www.lamarias.net/vinkkeja-eri-vartalotyypeille/vinkkeja-eri-vartalotyypeille
http://www.terve.fi/kauneus/76815-opi-rakastamaan-vartaloasi-osa-2-nain-puet-vartalotyyppisi
http://www.facefactory.fi/Timanttivartalo/
http://www.yhteishyva.fi/kauneus-ja-pukeutuminen/pukeutuminen/neuleiden-valintaopas/0218010-81394
http://www.curvyguide.com/pear-body-shape-tips/
http://fmag.com/42-dream-plus-size-clubwear-ideas/
http://www.chicous.com/wp-content/uploads/2013/03/How-to-Dress-For-Your-Body-Shape-Pear.jpg
http://www.gorgeautiful.com/how-to-wear-flare-pants-best-for-your-body-type/
http://eimitaanpaallepantavaa.blogspot.fi/2012/04/varianalyysin-salaisuus.html
http://www.12blueprints.com/best-makeup-colours-true-spring/
http://cardiganempire.com/2012/08/color-analysis-3-degrees-of-cool_6.html
http://weheartit.com/entry/group/55502634
http://www.bracewalk.com/therapeutic/fashion/bodytypedifferentbodyshape/
http://40plusstyle.com/how-to-dress-the-rectangle-body-shape/
http://www.gorgeautiful.com/how-to-wear-flare-pants-best-for-your-body-type/flare-pants-fashion-for-rectangle-body-shape/
https://successfuldressing.wordpress.com/tag/rectangle-body-shape/
http://www.imageconsultantstraining.com/blog/page/14
http://www.12blueprints.com/2014/06/